Preduzeće VIA INŽENJERING D.O.O. osnovano je u januaru 2004-te u Novom Sadu.

Stručnost, posvećenost i pouzdanost, bili su i ostali, osnovni kvaliteti koji krase rad našeg preduzeća.

Sam početak rada obeležila je saradnja sa lokalnim samoupravama, pre svega, na teritoriji Vojvodine (Apatin, Bela Crkva, Sombor, Pančevo...). Ukazanu šansu i poverenje, opravdali smo visokim kvalitetom izrade projektno - tehničke dokumentacije. Na taj način smo se izdvojili na tržištu, prepoznati kao siguran i pouzdan partner.

Zagarantovan uspeh podržan je autoritetom stručnog kadra, ali i upotrebom specijalizovanih CAD softvera za projektovanje puteva (Gavran Civil Modeller), koji su tada bili u početnoj fazi primene, kako u Srbiji, tako i u regionu.

Kvalitetno završeni poslovi doneli su nove poslovne kontakte, a samim tim, rastao je i broj zaposlenih.  Među novim naručiocima projektne dokumentacije,  našle su se i najrespektabilnije kompanije poput: VOJVODINAPUT, STRABAG, OMV, a zatim KORIDORA SRBIJE i J.P. PUTEVA SRBIJE.

Već 2005-te godine učestvujemo u izradi idejnog projekta autoputa na koriduru Vc, zajedno sa Zavodom za Urbanizam Republike Srpske i sarajevskim IPSA Institutom. Kao partneri preduzeća A.D. Projekt (Banjaluka),  projektujemo Zapadni Tranzit u Banjaluci.

U periodu do 2010-te godine, u gotovo svim lokalnim samoupravama Vojvodine, realizovan je bar jedan od naših projekata.

Nakon ovog perioda, naše preduzeće beleži novi poslovni uspeh izradom projekta izgradnje poluautoputa (Y-krak) prva faza - veza autoputa E-75 i graničnog prelaza Kelebija, dužine 24 kilometara.

Godine 2014-te, prvi smo u Srbiji ponudili održiva rešenja za primenu tehnologije hladne reciklaže postojećih kolovoznih konstrukcija (CMR). Masovna primena ove tehnologije u Srbiji, počinje našim projektima, na šta smo naročito ponosni.

2016-te godine, razvili smo metodologiju za dinamičko snimanje putnih pojava vozilom, a integraciju svih sistema na vozilu, uradili smo samostalno. Uz pomoć preduzeća CAD Solutions iz Beograda, razvili smo softver za obradu i prikupljanje podataka o putnim pojavama, u okviru kojeg je razvijen i paket za projektovanje saobraćajne signalizacije.

 

Stremimo uvođenju BIM tehnologija u projektovanje, pa iako je primena BIM-a u infrastrukturi zahtevan i složen proces, načinili smo sigurne korake u ovom smeru. Prvi projekti sa integrisanim 3D modelima postojeće i planirane infrastrukture, već su isporučeni investitorima.