VIA inženjering d.o.o. je vodeće preduzeće za projektovanje linijskih infrastrukturnih objekata i izvođenje radova na građevinskim konstrukcijama i putnim objektima (mostovima) na državnim putevima. Specijalizovani smo za izradu tehničke dokumentacije namenjene potrebama izgradnje i održavanja svih vrsta puteva i ulica, sa pratećom infrastrukturom i izvođenje radova. 

 

Unutar preduzeća imamo odeljenja za:

 • projektovanje puteva, 
 • projektovanje saobraćajne signalizacije, 
 • projektovanje hidrotehničkih objekata, 
 • projektovanje putnih objekata,
 • geodeziju i putnu informatiku,
 • izvođenje radova na građevinskim konstukcijama i putnim objektima (mostovima) na državnim pitevima.

Posedujemo licence za izradu tehničke dokumetacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine kao i licence za izvođenje građevinskih konstrukcija i to:

 • Projekte saobraćajnica za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (P131G2),
 • Projekte saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (P131S1),
 • Projekte građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (P132G1),
 • Hidrotehnički projekti za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300ha (P080G3),
 • Projekti građevinskih konstrukcija za objekte konstruktivnog raspona preko 50m (P202G1),
 • Izvođenje građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objkete i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (I132G1),
 • Izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte konstruktivnog raspona preko 50m (I202G1).

 

U oblastima upravljanja projektima i nadzora nad izgradnjom infrastrukturnih objekata, VIA inženjering d.o.o. poseduje značajno iskustvo. 

Pored projektovanja, pružamo i usluge tehničke kontrole projekata, stručnog nadzora i tehničkih pregleda.

Pružamo konsultantske usluge za potrebe ishodovanja gradjevinskih i upotrebnih dozvola za sve vrste infrastrukturnih objekata.