Odeljenje za projektovanje hidrotehničkih objekata, bavi se izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda, atmosferske i fekalne kanalizacije. Kao prateća aktivnost, uz projektovanje puteva, ulica i saobraćajnih površina, stručni tim ovog odeljenja, angažovan je na izradi projekata odvodnjavanja, ali i pratećih elemenata puta kao što su propusti, drenaže i slično.