Posedujemo vozilo za dinamičko snimanje puteva i putnih pojava. Razvili smo softver za obradu tako prikupljenih podataka. Posedujemo jedinstvena i efikasna rešenja za upravljanje podacima. Obradjeni podaci se mogu uneti u bilo koji tip postojeće baze podataka o putnoj infrastrukturi. 

Za potrebe J.P. Putevi Srbije izradili smo baze podataka o saobraćajnoj signalizaciji i opremi za veliki broj državnih puteva u skaldu sa važećom metodologijom za formiranje i praćenje baze podataka o saobraćajnoj signalizaiji i opremi na državnim putevima.