Projektovanju kolovoznih konstrukcija pristupamo detaljno, metodološki ispravno, i u saglasnosti sa tehnologijama za izvođenje radova, predviđenih projektno tehničkom dokumentacijom, na osnovu pozicija koje su definisane detaljnim tehničkim opisima.