Konstrukcije

Putni objekti

Odeljenje za putne objekte se bavi izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju mostova, pločastih propusta, potpornih zidova i sl.

Naša kompanija, poseduje licence za izradu tehničke dokumentacije namenjene objektima koji  građevinsku dozvolu dobijaju od Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ili od strane nadležnog organa autonomne pokrajine namenjene projektima građevinskih konstrukcija za putne objekte(mostove), državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze (P132G1).

Sign In